หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กุ๋มเถียง
อักษรล้านนา
กุมถยฯง
เทียบอักษรไทย
[กุมเถียง]
ความหมาย

ก.เฝ้าเถียงโดยไม่ยอม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กุ๋มเถียง (กุมถยฯง)