หน้าหลัก
กุ๋มว่า
กุมว่าฯ
[กุมว่า]

ก.กล่าวโทษโดยไม่มีมูล,ใส่ความ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กุ๋มว่า (กุมว่าฯ)