หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กุ๋มว่า
อักษรล้านนา
กุมว่าฯ
เทียบอักษรไทย
[กุมว่า]
ความหมาย

ก.กล่าวโทษโดยไม่มีมูล,ใส่ความ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กุ๋มว่า (กุมว่าฯ)