หน้าหลัก
กุ๋มจํ๋า
กุมจำ
[กุมจำ]

ก.ใช้อำนาจบังคับ,สั่งให้ทำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กุ๋มจํ๋า (กุมจำ)