หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กุ๋ม
อักษรล้านนา
กุม
เทียบอักษรไทย
[กุม]
ความหมาย

ก๑.จับไว้,ทำให้อยู่ในอำนาจ,บังคับเช่น ผีกุ๋ม ก๒.เผา,ทำให้ร้อนระอุ เช่น กุ๋มไฟ ก๓.ดื้อดัน,บังอาจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กุ๋ม (กุม)