หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กุ๋บเสิ๋ก
อักษรล้านนา
กุบเสิักฯ,กุ-
เทียบอักษรไทย
[กุบเสิัก]
ความหมาย

น.หมวกศึก - หมวกที่ใส่ออกศึกสงคราม มีหลายแบบ ขึ้นอยู่กับยศและตำแหน่งของผู้สวมใส่ คู่กับดาบเสิ๋ก - ดาบศึก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กุ๋บเสิ๋ก (กุบเสิักฯ,กุ-)