หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กุ๋บกะโล่
อักษรล้านนา
กุบกโล่,กุ--
เทียบอักษรไทย
[กุบกะโล่]
ความหมาย

น.หมวกที่มีลักษณะเป็นทรงคลุ่ม มีปีกแข็งโดยรอบทำด้วยไม้ไผ่สาน หรือกระดาษอัด หรือใบลาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กุ๋บกะโล่ (กุบกโล่,กุ--)