หน้าหลัก
กุ๋บกะโล่
กุบกโล่
[กุบกะโล่]

น.หมวกที่มีลักษณะเป็นทรงคลุ่ม มีปีกแข็งโดยรอบทำด้วยไม้ไผ่สาน หรือกระดาษอัด หรือใบลาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กุ๋บกะโล่ (กุบกโล่)