หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กุ๋บ
อักษรล้านนา
กุบ,กุ
เทียบอักษรไทย
[กุบ]
ความหมาย

น.หมวก - เครื่องสวมศีรษะ ใช้กันแดดกันฝน ออกศึก หรือใช้เป็นเครื่องประดับ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กุ๋บ (กุบ,กุ)