หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กุ๋ดดุ๋ด
อักษรล้านนา
กุดดุด
เทียบอักษรไทย
[กุดดุด]
ความหมาย

ว.คำเสริมท้ายคำว่า สั้น แสดงลักษณะของสิ่งใหญ่แต่สั้นมาก เช่น จ๊างหางสั้นกุ๋ดดุ๋ด - ช้างหางสั้นจู๋; ดู...ก๘+อดด๘+อด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กุ๋ดดุ๋ด (กุดดุด)