หน้าหลัก
กุ๊มงุ้ม
คุ้มงุ้ม
[คุ้มงุ้ม]

ก.ค้อมลงมากๆ...ใช้กับของใหญ่.

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กุ๊มงุ้ม (คุ้มงุ้ม)