หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กุ๊มกะลุม
อักษรล้านนา
คุ้มคะลุม
เทียบอักษรไทย
[คุ้มคะลุม]
ความหมาย

ก.คลุมโปง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กุ๊มกะลุม (คุ้มคะลุม)