หน้าหลัก
กุ๊มกะลุม
คุ้มคะลุม
[คุ้มคะลุม]

ก.คลุมโปง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กุ๊มกะลุม (คุ้มคะลุม)