หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กุ๊บ
อักษรล้านนา
คุบ,คุ
เทียบอักษรไทย
[คุบ]
ความหมาย

ก.ทบ,ประกบ,ตะครุบ; ก๊บ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กุ๊บ (คุบ,คุ)