หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กุ๊ดน้ำซ่วยหน้า
อักษรล้านนา
คุดนาฯซ่วฯยฯห้นฯา
เทียบอักษรไทย
[คุดน้ำซ่วยหน้า]
ความหมาย

ก.ตักน้ำล้างหน้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กุ๊ดน้ำซ่วยหน้า (คุดนาฯซ่วฯยฯห้นฯา)