หน้าหลัก
กุ๊ก๊ะนะโม
คุคะนเมา
[คุคะนะโม]

น.ไม่ค่อยแข็งแรง เช่น คนแก่ จะยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ทำ พูด คิด อะไรๆ ก็ไม่ค่อยสะดวก ต้องอาศัยคนอื่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กุ๊ก๊ะนะโม (คุคะนเมา)