หน้าหลัก
กุ๊ก
คุก
[คุก]

น.อ้อยช้าง - ไม้ล้มลุกคล้ายข่าแต่สีอ่อนกว่า ดอกที่ผุดออกจากใต้ดินขณะที่ยังตูม เรียก จี๋กุ๊ก กินได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กุ๊ก (คุก)