หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กุ้มแจ้ง
อักษรล้านนา
กุ้มแจ้งฯ
เทียบอักษรไทย
[กุ้มแจ้ง]
ความหมาย

น.ตราบจนรุ่งสว่าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กุ้มแจ้ง (กุ้มแจ้งฯ)