หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กุ้มตี๋นเสา
อักษรล้านนา
คุ่มตีนฯเสัา
เทียบอักษรไทย
[คุ่มตีนเสา]
ความหมาย

น.ตอม่อใช้รองรับโคนเสา; เสาหม้อ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กุ้มตี๋นเสา (คุ่มตีนฯเสัา)