หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กุ้มตั๋ว
อักษรล้านนา
กุ้มต฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[กุ้มตัว]
ความหมาย

ว.เก่งเอาตัวรอด,มีความสามารถหาเลี้ยงตนเองได้,ปกครองตนเองได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กุ้มตั๋ว (กุ้มต฿วฯ)