หน้าหลัก
กุ้มตั๋ว
กุ้มต฿วฯ
[กุ้มตัว]

ว.เก่งเอาตัวรอด,มีความสามารถหาเลี้ยงตนเองได้,ปกครองตนเองได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กุ้มตั๋ว (กุ้มต฿วฯ)