หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กุ้มดุ้ม
อักษรล้านนา
กุ้มดุ้ม
เทียบอักษรไทย
[กุ้มดุ้ม]
ความหมาย

ว.ลักษณะของสิ่งใหญ่และสั้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กุ้มดุ้ม (กุ้มดุ้ม)