หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กุ้มขึ้นได
อักษรล้านนา
คุ่มขึ้นฯได
เทียบอักษรไทย
[คุ่มขึ้นได]
ความหมาย

น.ท่อนไม้ที่รองรับบันได,เชิงบันได; ก้อมขั้นได,กุ้มคันได ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กุ้มขึ้นได (คุ่มขึ้นฯได)