หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กุ้ม
อักษรล้านนา
คุ่ม
เทียบอักษรไทย
[คุ่ม]
ความหมาย

น.ที่รองนั่งสำหรับรับน้ำหนักได้มาก โดยมากตัดไม้เป็นท่อนวางกับพื้น; ถ้าเป็นที่นั่งแบบเตี้ยรับน้ำหนักไม่มากเรียก ก้อม

ออกเสียงล้านนา
กุ้ม
อักษรล้านนา
กุ้ม
เทียบอักษรไทย
[กุ้ม]
ความหมาย

น.ชิ้น,ท่อน,ดุ้น ว.ครบถ้วน,พอ,เพียงพอ เช่น มีเงินกุ้มซื้อเฮือน - มีเงินพอซื้อบ้าน,ตลบ,ขวักไขว่,ชุลมุน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กุ้ม (กุ้ม)