หน้าหลัก
กุ้ม
คุ่ม
[คุ่ม]

น.ที่รองนั่งสำหรับรับน้ำหนักได้มาก โดยมากตัดไม้เป็นท่อนวางกับพื้น; ถ้าเป็นที่นั่งแบบเตี้ยรับน้ำหนักไม่มากเรียก ก้อม (8jอ, - ค่อม)

กุ้ม
กุ้ม
กุ้ม
[กุ้ม]

น.ชิ้น,ท่อน,ดุ้น ว.ครบถ้วน,พอ,เพียงพอ เช่น มีเงินกุ้มซื้อเฮือน - มีเงินพอซื้อบ้าน,ตลบ,ขวักไขว่,ชุลมุน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กุ้ม (กุ้ม)