หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กุ่มไก่
อักษรล้านนา
กุ่มไก่
เทียบอักษรไทย
[กุ่มไก่]
ความหมาย

น.เครื่องสานด้วยไม้ไผ่สำหรับครอบขังไก่ ลักษณะคล้ายขัน คว่ำ ข้างบนมีช่องกลมสำหรับล้วงลงไปจับไก่; สุ่มไก่ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กุ่มไก่ (กุ่มไก่)