หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กุ่ม
อักษรล้านนา
กุ่ม
เทียบอักษรไทย
[กุ่ม]
ความหมาย

น๑.อุปกรณ์ใช้ครอบขังไก่ ทำด้วยไม้ไผ่ สานเป็นตาๆ; กุ่มไก่,สุ่มไก่ ก็ว่า. น๒.ชื่อพืชขึ้นในที่ชื้นแฉะตามลำห้วยเรียก ผั๋กกุ่ม กินได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กุ่ม (กุ่ม)