หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กุ่ง
อักษรล้านนา
กุ่ง
เทียบอักษรไทย
[กุ่ง]
ความหมาย

น.จิ้งโกร่ง - จิ้งหรีดชนิดใหญ่ที่สุดตัวยาวประมาณ ๔-๕ ซ.ม. ใหญ่ประมาณ ๑.๕ ซ.ม. ตัวสีน้ำตาล รูปร่างอ้วน นิยมใช้เป็นอาหาร; ขี้กุ่ง,จิ้งกุ่ง,จี้กุ่ง ก็ว่า ว.เจริญ,รุ่งเรือง,เลื่อมพราย; ใช้ร่วมกับ ก้าน เป็น ก้านกุ่ง - เจริญ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กุ่ง (กุ่ง)