หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กุมมุม
อักษรล้านนา
คุมมุม
เทียบอักษรไทย
[คุมมุม]
ความหมาย

ว.ลักษณะสิ่งสีดำ มองไม่ชัดหรือเห็นในระยะไกล; กอมมอม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กุมมุม (คุมมุม)