หน้าหลัก
กุม
คุม
[คุม]

ก.กำกับ,ประคอง,ควบคุม,ดูแล

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กุม (คุม)