หน้าหลัก
กุงแต๊ก
คุงแทักฯ
[คุงแท็ก]

ว.ถึงที่สุด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กุงแต๊ก (คุงแทักฯ)