หน้าหลัก
กุงฟ้า
คุงฟ้า
[คุงฟ้า]

ว.ถึงฟ้า - ถึงจุดสูงสุด,บรรลุเป้าหมายสูงสุด เช่น หัวกุงฟ้า-หัวจรดฟ้า(หมายถึงได้รับความพออกพอใจสูงสุด,มีความสุขที่สุด เป็นต้น)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กุงฟ้า (คุงฟ้า)