หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กึ๋ก้น
อักษรล้านนา
กึกันฯ
เทียบอักษรไทย
[กึก้น]
ความหมาย

ก.เอาก้นชนกันเบาๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กึ๋ก้น (กึกันฯ)