หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กึ๊มงึ้มดึ่มใน
อักษรล้านนา
คึ้มฯงึ้มฯดึ่มฯไน
เทียบอักษรไทย
[คึ้มงึ้มดึ่มใน]
ความหมาย

สำ.น้ำนิ่งไหลลึก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กึ๊มงึ้มดึ่มใน (คึ้มฯงึ้มฯดึ่มฯไน)