หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กึ๊ดไปกึ๊ดมา
อักษรล้านนา
คึดฯไพคึดมา
เทียบอักษรไทย
[คึดไพคึดมา]
ความหมาย

ก.คิดไปคิดมา,คิดรอบคอบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กึ๊ดไปกึ๊ดมา (คึดฯไพคึดมา)