หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กึ๊ดไคว่
อักษรล้านนา
คึดฯไฅ่วฯ
เทียบอักษรไทย
[คึดไฅว่]
ความหมาย

ก.คิดรอบคอบ,คิดหน้าคิดหลัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กึ๊ดไคว่ (คึดฯไฅ่วฯ)