หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กึ๊ดใจ๋ได้
อักษรล้านนา
คึดฯไจได้
เทียบอักษรไทย
[คึดใจได้]
ความหมาย

ก.นึกออก,ระลึกได้; กึ๊ดใจ๋ฮู้,กึ๊ดฮู้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กึ๊ดใจ๋ได้ (คึดฯไจได้)