หน้าหลัก
กึ๊ดใจ๋ฮู้
คึดฯไจรู้
[คึดใจรู้]

ดู...กึ๊ดใจ๋ได้

กึ๊ดใจ๋ได้
คึดฯไจได้
[คึดใจได้]

ก.นึกออก,ระลึกได้; กึ๊ดใจ๋ฮู้,กึ๊ดฮู้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กึ๊ดใจ๋ฮู้ (คึดฯไจรู้)