หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กึ๊ดใจ๋ฮู้
อักษรล้านนา
คึดฯไจรู้
เทียบอักษรไทย
[คึดใจรู้]
ความหมาย

ดู...กึ๊ดใจ๋ได้

ออกเสียงล้านนา
กึ๊ดใจ๋ได้
อักษรล้านนา
คึดฯไจได้
เทียบอักษรไทย
[คึดใจได้]
ความหมาย

ก.นึกออก,ระลึกได้; กึ๊ดใจ๋ฮู้,กึ๊ดฮู้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กึ๊ดใจ๋ฮู้ (คึดฯไจรู้)