หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กึ๊ดใจ๋ต่อ
อักษรล้านนา
คึดฯไจตํอฯ
เทียบอักษรไทย
[คึดใจต่อ]
ความหมาย

ก.คิดถึงหา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กึ๊ดใจ๋ต่อ (คึดฯไจตํอฯ)