หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กึ๊ดใจ๋
อักษรล้านนา
คึดฯไจ
เทียบอักษรไทย
[คึดใจ]
ความหมาย

ก.คิดทบทวน,พิจารณาดู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กึ๊ดใจ๋ (คึดฯไจ)