หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กึ๊ดแล้วกึ๊ดแถม
อักษรล้านนา
คึดฯแลฯวฯคึดฯแถมฯ
เทียบอักษรไทย
[คึดแล้วคึดแถม]
ความหมาย

ก.คิดแล้วคิดอีก,คิดรอบคอบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กึ๊ดแล้วกึ๊ดแถม (คึดฯแลฯวฯคึดฯแถมฯ)