หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กึ๊ดเติง
อักษรล้านนา
คึดฯเทิงฯ
เทียบอักษรไทย
[คึดเทิง]
ความหมาย

ก.คิดถึง,ใฝ่หา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กึ๊ดเติง (คึดฯเทิงฯ)