หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กึ๊ดฮอด
อักษรล้านนา
คึดฯรอฯด
เทียบอักษรไทย
[คึดรอด]
ความหมาย

ก.คิดถึง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กึ๊ดฮอด (คึดฯรอฯด)