หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กึ๊ดยาก
อักษรล้านนา
คึดฯยากฯ
เทียบอักษรไทย
[คึดยาก]
ความหมาย

ก.หนักใจ,ลำบากใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กึ๊ดยาก (คึดฯยากฯ)