หน้าหลัก
กึ๊ดผ่อลอ
คึดฯผํอฯลํอฯ
[คึดผ่อลอ]

ก.คิดดูซิ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กึ๊ดผ่อลอ (คึดฯผํอฯลํอฯ)