หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กึ๊ดผ่อลอ
อักษรล้านนา
คึดฯผํอฯลํอฯ
เทียบอักษรไทย
[คึดผ่อลอ]
ความหมาย

ก.คิดดูซิ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กึ๊ดผ่อลอ (คึดฯผํอฯลํอฯ)