หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กึ๊ดนัก
อักษรล้านนา
คึดฯนักฯ
เทียบอักษรไทย
[คึดนัก]
ความหมาย

ก.คิดมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กึ๊ดนัก (คึดฯนักฯ)