หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กึ๊ด
อักษรล้านนา
คึดฯ
เทียบอักษรไทย
[คึด]
ความหมาย

ก.คิด,คำนึง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กึ๊ด (คึดฯ)