หน้าหลัก
กึ๊
คึ
[คึ]

ก.ชิด,แนบ,ประกบ,สัมผัส. กึ๋ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กึ๊ (คึ)