หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กึ๊
อักษรล้านนา
คึ
เทียบอักษรไทย
[คึ]
ความหมาย

ก.ชิด,แนบ,ประกบ,สัมผัส. กึ๋ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กึ๊ (คึ)