หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กึ่งดึ่ง
อักษรล้านนา
กึ่งฯดึ่งฯ
เทียบอักษรไทย
[กึ่งดึ่ง]
ความหมาย

ว.ใช้ประกอบ เป็น นอน กึ่งดึ่ง - ลักษณะของคน หรือ สัตว์ ขนาด ใหญ่ เช่น ควายนอนกึ่งดึ่ง; กึ่งดึ่งก่างด่าง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กึ่งดึ่ง (กึ่งฯดึ่งฯ)