หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กึ่งก้น
อักษรล้านนา
กึ่งฯก้฿นฯ
เทียบอักษรไทย
[กึ่งก้น]
ความหมาย

ก.โก้งโค้งก้น,ยื่นก้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กึ่งก้น (กึ่งฯก้฿นฯ)