หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กึ่ง
อักษรล้านนา
กึ่งฯ
เทียบอักษรไทย
[กึ่ง]
ความหมาย

ก.โก้งโค้ง ว.โด่ง - มักใช้กับก้นเช่น ก้นกึ่ง - สะโพกโต,ก้นงอน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กึ่ง (กึ่งฯ)