หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กี๊มี้
อักษรล้านนา
คี้มี้
เทียบอักษรไทย
[คี้มี้]
ความหมาย

ว.มักใช้ประกอบ ดำ เป็น ดำกี๊มี้ - ดำปลอด; ขี้หมี้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กี๊มี้ (คี้มี้)