หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กี้บฮ่องเหมือง
อักษรล้านนา
คีปฯร่อฯงเหิมฯอฯง
เทียบอักษรไทย
[คีบร่องเหมือง]
ความหมาย

สำ.ตัดสินใจว่าจะเลือกเอาข้างไหน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กี้บฮ่องเหมือง (คีปฯร่อฯงเหิมฯอฯง)