หน้าหลัก
กี้ก
คีกฯ
[คีก]

ว.จำนวนคี่ เช่น ๑,๓,๕..., จำนวนที่เลข ๒ หารไม่ลงตัว,โดดเดี่ยว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กี้ก (คีกฯ)