หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กี้ก
อักษรล้านนา
คีกฯ
เทียบอักษรไทย
[คีก]
ความหมาย

ว.จำนวนคี่ เช่น ๑,๓,๕..., จำนวนที่เลข ๒ หารไม่ลงตัว,โดดเดี่ยว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กี้ก (คีกฯ)