หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กี้
อักษรล้านนา
คี่
เทียบอักษรไทย
[คี่]
ความหมาย

น.จำนวนคี่ ๑,๓,๕,๗,๙....; กี้ก ก็ว่า ก.คลี่, คลายออก, แย้มออก; ควี่ ก็ว่า ว.กี่(จำนวน,ปริมาณ),เท่าใด,เท่าไร

ออกเสียงล้านนา
กี้
อักษรล้านนา
กี้
เทียบอักษรไทย
[กี้]
ความหมาย

ว.เวลาที่ผ่านไปไม่นาน,เวลาที่ผ่านไปสักครู่; ตะกี้,แต่กี้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กี้ (กี้)