หน้าหลัก
กี้
คี่
[คี่]

น.จำนวนคี่ ๑,๓,๕,๗,๙....; กี้ก ก็ว่า ก.คลี่, คลายออก, แย้มออก; ควี่ ก็ว่า ว.กี่(จำนวน,ปริมาณ),เท่าใด,เท่าไร

กี้
กี้
กี้
[กี้]

ว.เวลาที่ผ่านไปไม่นาน,เวลาที่ผ่านไปสักครู่; ตะกี้,แต่กี้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กี้ (กี้)